energy, eco, solar

Cum să devii PROSUMATOR?

După proiectarea și construirea multora dintre cele mai sustenabile case solare, în România ne confruntăm cu situaţia de a nu putea injecta în rețea  energia produsă. Dorind să depășim și această provocare, am început să identificăm problemele și motivele pentru care prosumatorii nu există în România și care sunt posibilele soluții pentru această problemă.

Cu ajutorul unui sistem de panouri fotovoltaice avem posibilitatea de a transforma lumina de la soare în energie electrică, iar cu ajutorul panourilor solare termice putem folosi căldura pentru a produce apă caldă menajeră sau pentru încălzire.

În primul caz, energia produsă de soare poate fi transformată în energie electrică pentru consumul propriu, iar surplusul poate fi stocat în acumulatori sau injectat în rețea, pentru a fi folosit acolo unde este nevoie.

Pentru a vă face o idee despre potențialul acestei surse de energie, ne putem raporta la câteva repere.

• În 14 zile, pe un acoperiș ajunge suficientă energie pentru a putea alimenta o locuință timp de un an.

• În fiecare oră, pe Pământ ajunge suficientă energie pentru a asigura consumul planetei pe durata unui an. Chiar dacă astăzi putem transforma în energie electrică doar o parte din această energie gratuită de la soare, în timp vom reuși să optimizăm tot mai mult utilizarea ei, producând-o cu costuri mult mai mici comparativ cu energia convențională și stocând-o cu ușurință.

În ultimii zece ani, prețul sistemelor fotovoltaice a scăzut constant pe fondul unei utilizări tot mai extinse. Astăzi găsim celule fotovoltaice pe sistemul de iluminare a grădinii, pe baterii externe pentru telefoanele mobile, bărci, chiar și pe trenuri sau avioane. Promovarea tot mai accentuată a acestei tehnologii, avansarea cercetării în domeniu și faptul că tot mai multe state au deja implementate sau în curs de implementare politici de subvenționare a sistemelor pentru energie solară, contribuie la o și mai mare accesabilitate a acestei tehnologii.

În plus, investiția într-o astfel de tehnologie se recuperează în aproximativ 7 ani prin scăderea facturilor de energie electrică, cât și prin creşterea valorii de piață a imobilului unde acestea sunt amplasate. Durata de viață a panourilor este de minimum 25 de ani.

Cu cât producția energiei este mai aproape de locul de consum, cu atât pierderile de transport/ distribuţie ale acesteia sunt mai mici și, implicit, se economisesc bani. O soluţie pentru a elimina aceste costuri este de a opta pentru descentralizarea sistemului de producţie prin crearea unor cooperative de mici producători. Micile cooperative înseamnă descentralizarea sistemului național, dar nu la nivel de individ, ci la nivel de comunități.

CE ESTE UN PROSUMATOR?

Conform legii nr. 220/2008, prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere  a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, cu o putere mai mică de 27kW, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice  și care consumă,  stochează sau vinde energie electrică  din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis.

Un prosumator trebuie să respecte toate obligațiile care îi revin unui consumator, dar şi pe cele ale unui producător (cerințele de rețea), precum și legislația în vigoare. Înainte de a achiziționa echipamente sau tehnologii este recomandată verificarea conformității lor la distribuitorul de energie regional.

În rezumat un prosumator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să fie producător de energie electrică  verde
  • Puterea  instalată să fie mai mică de 27kW
  • Producția de energie verde să fie pentru consum propriu, nu pentru comercializare
  • Se poate construi pe casă, bloc, sediu, spațiu comercial sau industrial

Prețul de vânzare al energiei produse de prosumator, conform noii legislații (2018), se va calcula în funcție de prețul mediu ponderat înregistrat  în Piață pentru Ziua Următoare (PZU) în anul anterior. Energia se vinde și se cumpără  pe o piață de energie concurențială, în care prețul este determinat de mecanismul cerere-ofertă. PZU este o componentă a pieţei angro de energie electrică  pe care se realizează tranzacții cu energie electrică  cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacționare.

În 2018, prețul mediu PZU a fost 0,223 lei/ kWh, ceea ce înseamnă că în 2019 acesta este prețul la care furnizorii sunt obligați să cumpere  energia de la prosumatori, dar nu direct, ci după regularizarea costurilor pentru energia consumată din rețea  (dacă e cazul).

Producătorul de energie din surse fotovoltaice va putea vinde energia unuia dintre unuia dintre furnizorii de energie electrică licențiați, cu care prosumatorul are încheiat un contract de furnizare. Potrivit noii legislații, prosumatorii persoane fizice sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente producţiei lor, indiferent de finalitatea acesteia: autoconsum sau excedent vândut furnizorilor.

Un alt avantaj prezent în noua legislație este reprezentat de obligativitatea furnizorilor de a prelua energia produsă de sisteme fotovoltaice și de cea a distribuitorilor de a asigura racordarea.

Cum se face regularizarea?

Regularizarea  se face lunar în cazul pesoanelor fizice pe factura  emisă de către furnizor, adăugându-se cu minus (-) pe factură valoarea energiei injectate  care se va scădea din valoarea energiei consumate. Dacă în urma scăderii se constată că ai injectat mai mult decât ai consumat (valoare: lei), diferenţa se raportează la luna următoare. În cazul în care ecartul  este mai mare de 100 de lei, furnizorul are obligaţia de a plăti prosumatorului, în termen de 15 zile, contravaloarea diferenţei dintre energia consumată şi cea injectată.

În cazul persoanelor juridice regularizarea se va face lunar, pe baza facturii emise de către furnizor prosumatorului pentru energia consumată și factura  emisă de prosumator furnizorului pentru energia injectată  în rețea. Termenele de plată trebuie să fie aceleași.

Cei care doresc să devină independenți energetic trebuie să ia în considerare bilanțul anual de energie, cât și disponibilitatea energiei în momentele de consum.

SC Infowatt SRL stă la dispoziția dvs. pentru a realiza un studiu de caz și de a vă realiza o ofertă de preț în funcție de necesitățile locuinței, afacerii dvs.

Poți să ne contactezi pe mail sau completând formularul de contact de pe pagina noastră web.

Pentru mai multe detalii găsiți ghidul ANRE AICI

Sursa info: http://energiata.org

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *