Ghid de finantare – panouri fotovoltaice 2018

GHID DE FINANŢARE a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională

Pe data de 20 august 2018, Ministerul mediului a pus la dispozitia interesatilor ghidul de finantare pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național.
Obiectul programului îl reprezintă achiziționarea și instalarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea nerambursabilă acordată de Autoritate.

 

Conform art. 3 caracterul programului şi aria geografică de aplicare se aplica la nivel national si are caracter multianual pe regiuni, pe regiuni, după cum urmează:
1. Regiunea București – Ilfov;
2. Regiunea NE – judeţele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava şi Vaslui;
3. Regiunea SE – judeţele Brăila, Buzău, Constanța, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
4. Regiunea SM – judeţele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova şi Teleorman;
5. Regiunea SV – judeţele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt şi Vâlcea;
6. Regiunea V – judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
7. Regiunea NV – judeţele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureș;
8. Regiunea C – judeţele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu.

Finanțarea programului nu constituie ajutor de stat în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Cuantumul finanțării 

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

(1) Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente:
a) panouri fotovoltaice;
b) invertor;
c) materiale conexiuni;
d) structura de montaj a sistemului;
e) modul de comunicație;
f) contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri
fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format
electronic;
g) tablou electric curent continuu/curent alternativ.
(2) Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice.
(3) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
(4) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

 

Download ghidul de finantare AICI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *