house, green, grass

MANAGEMENTUL ENERGETIC

Potrivit Programului național de reformă pentru România raportat la Strategia Europa 2020, obiectivele naționale privind schimbările climatice și energie durabilă sunt:

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de anul 1990;
  • creșterea cu 24% a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie;
  • creșterea eficienței energetice (exprimată ca o reducere de 10 Mtep (19%)

Sisteme de management al energiei  – ISO 50001

-strategii de management care să sporească eficacitatea energetică, să reducă

costurile şi să îmbunătăţească performanţa energetică

– un cadru recunoscut pentru integrarea performanţei energetice în practicile de management.

Obiective :

să sprijine organizaţiile să utilizeze mai judicios resursele consumatoare de

energie;

 să stabilească condiţii de transparenţă şi să faciliteze comunicarea privind

managementul resurselor energetice;

 să promoveze cele mai bune practici de management al energiei şi să consolideze bunele practici în acest domeniu;

 să sprijine unităţile de exploatare să evalueze şi să stimuleze aplicarea de noi

tehnologii cu înalt randament energetic;

 să furnizeze un cadru pentru a dezvolta eficienţa energetică de-a lungul lanţului

de aprovizionare;

Legislaţie de eficienţă energetică

  • Legea 121/2014 privind eficienţa energetică;
  • Decizia 2123/2014 privind aprobarea Ghidului de elaborare a auditurilor energetice;
  • Decizia ANRE nr. 2794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie;
  • Hotărârea Guvernului nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice;
  • Decizia nr. 8/DEE/2015 privind aprobarea Modelului pentru intocmirea programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru unităţi industriale .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *