Surse de finanţare destinate eficienţei energetice

Pentru a îndeplini obiectivele Uniunii Energetice și pentru a sprijini trecerea la un sistem energetic curat, este necesară și deblocarea finanțării private, în special pentru investițiile în eficiență energetică. Uniunea Europeană oferă scheme de sprijin și diverse inițiative pentru accelerarea investițiilor în eficiență energetică, însă investițiile private rămân o necesitate. Mai multe     detalii     referitoare     la     programele     sus menționate     pot     fi     consultate     accesând     următorul     link:

https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/eu-funding-possibilities-in-the-energy-sector

Finanțare pentru Eficiența energetică

Programe de finanțare naționale și europene

 • ProCredit Bank a dezvoltat un credit care susţine afacerile în a deveni mai performante prin creditul ProEco. Acesta este destinat investiţiilor în eficienţa energetică, tehnologiilor ce produc energie din surse regenerabile, cât şi implementării măsurilor prin care mediul înconjurător este protejat. Informații referitoare la volumul portofoliului ProCredit Bank, defalcarea acestuia pe cele 3 categorii distincte, definite mai sus, pot fi consultate accesând următorul link: http://eco.procreditbank.ro/
 •  Oferta de creditare ALPHA BANK include și o ofertă dedicată pentru finanțarea caselor verzi certificate de RoGBC. Cu oferta

specială Alpha Green poți să:

 • cumperi o locuință/casă de vacanță certificată „verde” de RoGBC;
 • construiești o locuință/casă de vacanță ce va fi certificată „verde” la finalizare, de către RoGBC;
 • amenajezi sau să consolidezi un imobil utilizând materiale „verzi”.

Detaliile privind oferta specială de creditare Alpha Green pot fi consultate accesând următorul link: https://www.alphabank.ro/persoane-fizice/credite/credite-locuinta/alpha-housing-oferta-green

 • Creditul imobiliar Casa Ta Verde pus la dispoziție de către Raiffeisen Bank este destinat achiziției de imobile ce dețin certificare de eficiență energetică acordată de RoGBC (Consiliul Român pentru Cladiri Verzi). Contractarea unui astfel decredit presupune pentru client beneficii multiple:
  • Economii semnificative prin costurile mai mici plătite la energie şi reparaţii
  • Calitatea superioară a clădirii
  • Un grad de confort mai ridicat
  • Menţinerea valorii de piaţă a imobilului in timp, o locuinta ,,verde’’ fiind mai stabila decat o locuinta necertificata
  • Dobânda preferenţială faţă de creditul imobiliar standard prin contractarea creditului Casa Ta Verde

Mai multe detalii referitoare la acest credit imobiliar pot fi consultate accesând următorul link: https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/credite/credite-imobiliare/credit-imobiliar-casa-ta-verde/

Programe de finanțare la nivelul Uniunii Europene destinate eficienței  energetice

•   Fondul de coeziune

Fondul de coeziune al UE își propune să reducă disparitatea economică și socială existentă în rândul țărilor UE și să promoveze dezvoltarea durabilă.

•   Facilitatea “Conectarea Europei“

Facilitatea “Conectarea Europei“ (CEF) reprezintă planul UE în valoare de 33 de miliarde de euro dedicat stimulării energiei, transporturilor și infrastructurii digitale pentru perioada 2014 – 2020.

•   Horizon 2020 şi Horizon Europe

Aproximativ 5,9 miliarde EUR vizează proiecte de cercetare și inovare în domeniul energiei prin programul UE Orizont 2020. Aceste proiecte vizează crearea și îmbunătățirea tehnologiilor privind energia curată, cum ar fi rețelele inteligente de energie, energia mareelor și stocarea de energie.

•   Fondul european de dezvoltare regională

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) are drept scop reducerea disparității economice și sociale între regiunile UE. Una dintre cele patru domenii prioritare ale FEDR pentru perioada 2014-2020 este „economia cu emisii reduse de carbon”. Un procent minim de finanțare din FEDR trebuie direcționat către proiecte cu emisii reduse de carbon în regiuni: 20% pentru

regiunile mai dezvoltate, 15% pentru regiunile de tranziție și 12% pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

•   Banca Europeană de Investiții şi Fondul European pentru Investiții Strategice

 • Banca Europeană de Investiții (BEI) ajută la finanțarea proiectelor energetice, oferind companiilor împrumuturi și alte instrumente financiare. BEI oferă, de asemenea, consultanță și expertiză privind administrarea și dezvoltarea proiectelor. Proiectele de energie finanțate de BEI includ energia din surse regenerabile, infrastructura și noile tehnologii.  
 • Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS) este o inițiativă comună a Grupului BEI (BEI și Fondul European de Investiții) și a Comisiei. Acesta își propune să mobilizeze investițiile private în proiecte importante din punct de vedere strategic pentru UE, inclusiv în ceea ce privește domeniile eficienței energetice, energiei regenerabile, rețelelor electrice și interconectoarelor – toate esențiale pentru a accelera decarbonizarea economiei UE.

fuente: anre

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *